Lavvann​ og ​høyt nivå

Hver 6 1/4 timer kommer tidevannet og skyller friskt, kaldt sjøvann til kysten.

Det stigende vannet bringer rikelig liten fôr fisk og også store svermer på 60-70 cm stor sei eller 30-40 cm lang makrell fra Nord-Atlanteren til kystområdene, fordi de også er jegere.

Den målbevisste fisketeknikken fra båten er å finne en slik sverm av f.eks.

Angelerlebnis passend zu Ebbe und Flut planen

… for å lage en tidevannstabell for NORGE

Tidetabelle

For fiske i Norge er det en fordel å kjenne de lokale tidevannet.

  1. Når er «Hightide» og når er «Lavt vann»?
  2. Når biter fisken på sitt beste?
  3. Når kan jeg trygt parkere båten?
  4. Når kan jeg ha bakkekontakt?
  5. Når er det fare for å rive skruen?

Ikke uviktig å vite når tidevann og lavvann begynner og hvor høyt tidevannsnivået er.

Se den ferdige PDF-filen til venstre.
4-trinns veiledningen finner du nedenfor.

Det tar bare noen få trinn å opprette en tabell:

  1. I «Gulesider» eller «Kart» sette posisjonen      Vik Brygge
  2. I «Kartverket» inn Latitue og Longitude           Kartverket461531, 10.758292
  3. Fortsett med «Kartverket» Enter dato (oppfra) her 09.05.2020 – 16.05.2020
  4. Velg utdata her i PDF-format